תקנון פעילות “חנוכה” דצמבר 2019

השתתפות באתגר מהווה הסכמה לתקנון להלן: “הפעילות”.

מחלבות גד בע”מ, להלן “גד”, תהיה זכאית לפרסם, על פי שיקול דעתה הבלעדי את שמם, תמונתם, וצילום קבלת הפרס של כל זוכה בפעילות בנכסי גד הדיגיטליים השונים ו/או באמצעי תקשורת כפי שתמצא לנכון ובניהם פייסבוק, אינסטגרם אך לא רק, ועצם ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמתם של המשתתפים ו/או הזוכים לפרסום כאמור. גד שומרת לעצמה את הזכות להתנות את קבלת הפרס בהסכמה של הזוכה לפרסום פרטיו כזוכה כאמור.

מהות הפעילות-

משתתפים בפעילות יהיו חברי הפייסבוק/אינסטגרם ישראל אשר יכתבו כתגובה לפוסט הפעילות אודות “נס קולינרי” בלתי נשכח שלהם מטיול בחו”ל, 2 התשובות המקוריות ביותר יזכו.

גד שומרת לעצמה את הזכות לבחור את הזוכים לפי שיקול דעתה המלא.

 

הפרס וכללי הזכיה בו –

משתתף הזוכה בפעילות יזכה באירוח של אחת הבלוגריות בביתם בין התאריכים 22-23.12 – במסגרת האירוח יכינו במשותף את ארוחת החג לאורחיהם. כמות האורחים מוגבלת ל-12 איש.

בחירת הבלוגר לשיקול “עורכת הפעילות ו-“גד”.

ההודעה לזוכה בפרס תהיה באמצעות הודעה אישית. לאחר הזכייה יצרו נציגי גד ו/או מי מטעמם קשר עם הזוכה לצורך תיאום קבלת הפרס.

לא עמד הזוכה באחד או יותר מהתנאים הקבועים בתקנון זה ו/או לא ניתן היה ליצור קשר טלפוני עימו בתוך 6 שעות ממועד שליחת הודעת הזכייה בהתאם לפרטים שמסר לגד במסגרת הפעילות מכל סיבה שהיא ו/או נבצר מאותו זוכה לקבל את הפרס, מכל סיבה שהיא, אזי תהיה גד רשאית להעביר את הפרס לזוכה אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה, זכאותו של הזוכה המקורי לפרס תהא בטלה. תקופת הפעילות: 16-17.12.

כללי –

  • גד שומרת על זכותה להאריך את תקופת הפעילות או לשנות את תנאיו.
  • הזכות שלפי הפעילות הנה אישית ואינה ניתנת להעברה ו/או למכירה ו/או להמרה בכסף.
  • מובהר, כי זכייה בפרס מותנית במסירת פרטים אישיים מדויקים (שם, טלפון, תאריך לידה, ומקום לידה) שישלחו או ימסרו לנציג גד באמצעות הטלפון/מסנג’ר כפי שמסר המשתתף באתר הפייסבוק.
  • התקנון ו/או הפעילות מתייחסים לזכר ולנקבה כאחד.
  • בכל מקרה, לצורך פעילות זו, לא תקום לאף משתתף בפעילות הזכות לערער ו/או להשיג

על הצוות ו/או הרכב הצוות ו/או כל עניין אחר בנוגע לצוות השיפוט.

גד שומרת על זכותה לפסול משתתפים אשר על פי שיקול דעתה של גד פעלו באופן שאינו עולה בקנה אחד עם מטרת התחרות ו/או תקנון זה ו/או בכל מקרה של חשש למעשה רמייה ו/או השפעה בלתי הוגנת.

  • החברה ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות לכל תקלה טכנית הקשורה בהפעלת מערכות האתר פייסבוק ו/או כל אתר אחר שישמש לניהול התחרות, והיא אינה מתחייבת כי השירותים הניתנים באתרים כאמור, כולם או חלקם, יינתנו כסדרם בלא הפסקות וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה לא מורשית , קלקולים, נזקים או תקלות.
  • גד ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות לתוכן ו/או לצורה ו/או לדיוק ו/או לאמינות של התכנים המוצגים בפייסבוק, והיא אינה אחראית לכל פגיעה ו/או הפרה של זכויות יוצרים, זכויות קניין רוחני כלשהן, סימני מסחר או סודות מסחריים, בקשר עם התכנים המוצגים באתר פייסבוק ו/או בקשר עם כל שימוש אחר שיעשו גולשים באתר כאמור.
  • עצם ההשתתפות ו/או הרישום בפעילות מהווה הסכמתם של המשתתפים ו/או הזוכים לפרסום כאמור לעיל.

 

גד מאחלת למשתתפים הצלחה.

ט.ל.ח

אולי יעניין אתכם גם
אולי יעניין אותם גם
Filter by
Post Page
The Story Behind the Secret דפי מידע כתבות אסופות מתכונים
Sort by

סיקרט דינר

מיטב השפים המובילים בישראל מבשלים לכם ארוחות סודיות עם גבינות גד בלוקיישנים הכי מפתיעים בארץ!

0

*האותיות הקטנות:

מחלבת “גד” היא המחלבה הרביעית בגודלה בארץ, עם מבחר מוצרים חובק עולם

0

נר שני

המתכון המושלם לפיצטות חצילים וגבינות ועוד מגוון מתכונים מפנקים במרחק לחיצה.

0

נר שלישי

סלט פנזנלה עם פטה עיזים ועוד מגוון מתכונים שכיף לנשנש לאור נרות, מחכים לכם כאן.

0